• Nopea, vahinkoa ennaltaehkäisevä tieto, ajasta ja paikasta riippumatta.

Seuraa, hallitse ja kehitä

Etäkäyttöjärjestelmät

Etäkäyttö-, etähallinta-, ja etäohjausjärjestelmät ovat tätä päivää. Uusia koneita rakennetaan kokoajan näiden mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottaen. Suuri haaste on jo olemassa olevien koneiden tai niiden käyttäjien varustaminen näillä järjestelmillä. Oli kyse sitten uudesta tai vanhasta koneesta etäjärjestelmä ja käytön aikaiset hälytykset ovat yhtä tarpeelliset.
.

Kehityspalvelut

Kehitämme asiakkaillemme järjestelmät heidän toiveidensa mukaan. Järjestelmä voi olla perinteinen asiakashallintajärjestelmä tai tuotannonohjausjärjestelmä joka hyödyntää asiakkaiden toiminnasta saatavia signaaleja tai tuotannon toiminnan kannalta tärkeitä mittauksia. Kehitystyön tulokset ovat älykkäitä kokonaisuuksia joissa käytetään uusinta saatavilla olevaa teknologiaa.

Kroneld Technologies Oy

Kroneld Technologies tarjoaa pk – yrityksille ja tutkimuslaitoksille ulkoista tiedon tallennus- ja säilytyspalvelua sekä säilytettävän tiedon käsittelyä, analysointia ja esittämistä. Tallennettu tieto on peräisin teollisuudessa käytettävistä koneista, tutkimuksen ja tuotekehityksen testeistä tai teollisuuden / elintarviketeollisuuden valmistuksesta.
.

© Copyright - Kroneld Technologies Oy